Požár sportovní haly

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 2000
Požadované požární stanice 9
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Bodu zájmu

Škola

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 30000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět