Zřícení budovy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9000
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 5000
Požadován inspektor provozu 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 3
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Minimální počet pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Varianty misí Zřícení budovy Zřícení budovy Zřícení budovy
Zpět