Amputace končetiny

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 80
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 50
Zpět