Požár stohu slámy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1500
Bodu zájmu

Farma

Požadované požární stanice 8
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 35000
Potřebná pěna 1800
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět