Strom přes cestu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 310
Požadované požární stanice 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS, Technické automobily nebo Dopravních automobilů 1
Ostatní informace Hodnota
Rozšiřitelné mise Dopravní nehoda
Varianty misí Strom přes cestu
Zpět