Strom přes cestu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 710
Požadované požární stanice 1
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS, Technické automobily nebo Dopravních automobilů 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Rozšiřitelné mise Dopravní nehoda
Varianty misí Strom přes cestu
Zpět