Velký požár v hotelu

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Hotel

Průměrné kredity 8000
Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 60000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba KHA 10
Požadované policejní automobily 3
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Rozšiřitelné mise Rozsáhlý požár v hotelu
Varianty misí Velký požár v hotelu
Zpět