Požár panelového domu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6700
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Bodu zájmu

Panelový dům

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Varianty misí Požár panelového domu
Zpět