Požár panelového domu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6700
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Bodu zájmu

Panelový dům

Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Min. Kapacita čerpadla 1000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Voda do čerpadla 12000
Varianty misí Požár panelového domu
Zpět