Požár v cele

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4500
Bodu zájmu

Věznice

Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 8000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 2
Požadované protiplynové automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Rozšiřitelné mise Požár ve věznici
Zpět